Gebruikersprofiel

Start ››
Parent Previous Next

eTimesheet Webservice – gebruikersprofiel


Gebruikersprofiel


Rechtsboven in het scherm is een knop met een silhouet van een man/vrouw te zien.

Door het selecteren van deze knop verschijnt het gebruiksmenu zoals in figuur 2.


Figuur 1: Gebruiker


Met de optie “Profiel” kunt u uw profielgegevens bewerken. Zie Figuur 2.

Bij E-mailadres vult u het adres in waar de e-mails vanuit de eTimesheet Webservice naar toe gestuurd moeten worden.

Standaard is dit het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.

Sla eventuele wijzigingen op met de knop “Opslaan”


       Figuur 2:  Gebruikersprofiel

       


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents